Astroloji Mars

Mars

Haritamda Mars dördüncü evdedir (evler, ülke, arabalar ve benzeri) ama Mars daşa Mars’ın yönettiği yedinci ve on ikinci evlerle daha bağlantılıydı. Mars’m yedi yılı boyunca hayatımın iki alanı -evlilik ve aydınlanma arayışı-, bilincime hakim oldu. Mars daşanın ilk yılında yani üniversiteden mezun olduğum 1973’te, daha uzun sürelerde meditasyon yapmak ve meditasyon öğretmeni olmak için İsviçre’ye gittim. İki yıl soma, Mars daşanın başlangıcında çıkmaya başladı??ım ve aynı zamanda sınıf arkadaşım olan bir kadm oyuncuyla evlendim. Mars evlilik evimin yöneticisi olduğu ve Venüs’le kavuşum yaptığı için, bir artistle evlenme ihtimalim güçlüdür.

Yedinci evin yöneticisi, iki gezegenle yani Venüs ve Ketu’yla kavuşum yaptığı için (Rahu ve Ketu gezegensel birleşimler düşünüldüğünde daima gezegen olarak kabul edilirler) evlilik muhtemeldir. Bu, Batilı astrologlar için basit görünebilir ama Hint astrolojisinin işleyiş tarzı budur. İkinci evliliğimi 1993’te bu ı yazarken yaptım.
Aynı şey evlilik evindeki gezegenler için de geçerlidir. Eğer yedinci evde iki gezegen varsa bu insan muhtemelen iki kez evlenecektir ve her eş, ilgili olduğu bu gezegenlerden biriyle temsil edilecektir. Bir başka deyişle eğer

Mars ve Jüpiter yedinci evdeyse, kişinin evleneceği insanlardan biri iddialı, coşkulu, tutkulu, agresif ve tartışmacı, diğeri ise dindar, ruhsal veya varlıklı olacaktır. Genel bir kural olmasına ve az sayıda genel kuralın yüzde yüz çalışmasına rağmen, yedinci evdeki gezegenlerin veya yedinci evin yöneticisine açı yapan gezegenlerin sayısına göre evliliklerin sayısını tahmin etmek nispeten güvenilirdir. Aynca Merkür veya Ay yedinci evde tek başmaysa veya yedinci evin yöneticisine açı yapıyorlarsa birden fazla evlilik olabilir, çünkü Merkür ve Ay bolluğun ve bereketin gezegenleridir.

Merkür çift doğalı ve kararsızdır ve Ay değişkendir çünkü sürekli büyür ve küçülür.
Merkür veya parlak bir Ay’m yedinci evin yöneticisine yakın açı yaptığı ve o insanın üç kez evlendiği pek çok durum gördüm. Bu durumlarda yedinci ev çoğu kez özellikle sıkıntılıdır. Batı dünyasında yedinci ev üzüntüleri olağanüstü yaygmdır. Yıllar önce Hindistan’da R. Santhanam’la astroloji çalışırken, bir kaç ay gecelerce arkadaşlarımın ve ailemin haritalarını inceledik. Sonunda Santhanam çok şaşkın bir halde, bozuk İngilizcesiyle ‘Amerika’da mutlu evliliği olan tek bir kişi bile yok mu?’ deyiverdi.

Sırası gelmişken, bu bizi yabancı ülkelerde harita incelemesi konusunda ilginç bir noktaya getirir: Hindistan’dayken Hintlilerin haritasını inceleme fırsatı yakalayamasam da, İsviçre’de ve İzlanda’da bunu yapma şansım oldu ve her bölgenin, orada yaşayanın haritasında gösterilmiş o kültüre özgü belli özellikler ortaya koyduğunu gördüm. Örneğin İzlanda’da incelediğim haritalarm tam yüzde seksen veya doksanında, sekizinci ev son derece güçlü ve iyi açılara sahipti. Sekizinci ev uzun ömrü yönetir. Olağanüstü bir şekilde güçlü sekizinci eve sahip olanlardan birine her ne zaman nasıl bu kadar uzun yaşam beklentileri olduğunu sorsam, bana büyük babalarının ve büyük annelerinin doksanlarına, hatta daha bile fazlasına kadar gayet sağlıklı yaşadıklarım anlattılar! Sekizinci ev Hint ast-rolojisinde aynı zamanda önsezileri ve metafiziksel konuları da yönetir. Bu mucizevi sekizinci ev horoskopları ülkesinde, astrolojiye giriş derslerime o zamana kadar ki en büyük ilgiyi çekmeyi başardım. Gelen kırk-elli kişiden yirmi yedisi, harita yorumu için kayıt yaptırdı! Güçlü bir sekizinci ev, astrolojiye güçlü bir ilgi demektir.

Harita yorumlamak için bir kaç kere gittiğim İsviçre’de haritalar her zaman sıra dışı bir şekilde para ve bolluk üzerine vurgu içerir. Aslına bakarsanız, bu durum zenginler kadar sıradan insanların haritalarında da görülür. İsviçre dünyada ve ülkeler arasında en yüksek yaşam standartlarına sahiptir veya en azmdan zenginliğe olan büyük ilgi orada hemen hemen herkesin haritasmda yansır.

Evlilik ve ruhsal alanlar dışmda Mars daşa sırasmda dikkatimi ciddi bir şekilde yoğunlaştırdığım diğer konu para kazanmaktı. Bu sadece Mars daşamn değil, aym zamanda eşimin haritasının da bir etkisiydi. Daha önce de belirtildiği gibi insanların hayatları etraflanndakilerin karmalarından etkilenir ve bu durum özellikle biri evlendiği zaman önem kazanır. Hintli astroloji hocam R. Santhanam’m tabiriyle bu bir şaka değildir. Eşimin hari-tasmda yedinci evin (evlilik) yöneticisi para evi olan ikinci evdedir ve iyi açılar alır. Bu onun ikinci ev konularıyla (para veya eğitim) uğraşan biriyle evlenme karması olduğu anlamına gelir. Evlenmeden önce ona, eğer paralı ve rahat bir yaşam istiyorsa benim evlilik için özellikle akıllıca bir seçim olmadığımı, çünkü aydınlanma arzusunda ve gayretinde olduğumu anlattım. Gerçek bir sanatçı olarak o, parayla benden daha bile az ilgiliydi. Yine de evlendikten somaki aylarda yakıcı bir para kazanma arzusuna kapıldım ve çok geçmeden oldukça başarılı olduğum bir perakende satış işi açtım. (Bu eski eşin somaki talibi para kazanan biri değildi ama bir yazardı).

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ
İsim: *

Mail: *

17 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)