Astroloji güvenilir bir fal yöntemi değildir

icerikAstroloji güvenilir bir fal yöntemi değildir. Doğdukları andan itibaren, insanlar özgürdür. Ama hiç değilse yaşamının ilk yıllarında, bu insanın birincil üçlüyle anlatılan gerilimleri taşkın, şamatacı ve cüretkar bir görünüm yaratarak dışarı vurduğunu söyleyebiliriz. Hassas ve daha az güvenli yönünü ise kontrolün kendi elinde bulunduğu, çok az sayıdaki anlara saklayacaktır.

Güneş’inin hemen hemen açısız olması, Terazi burcunun özelliklerini, günlük yaşamında, otomatik olarak, açık seçik göstermediği savını destekliyor. Bu problemlere karşı ilk tepkisi, muhtemelen, onları hemen gömmek olacaktır.

Peki buna mahkum mu? Sadece kendisi tercih ederse. Eğer bundan hoşnutsa, bu şekilde ölmek hakkı, özgürlüğünün sınırları kapsamında. Ama bunu yapmak zorunda değil. Değişebilir. Birincil üçlüsünü daha uyumlu bir şekilde birleştirebilir. Ve bunu yapmak için, onu yüreklendirmek evrimsel astrolojinin işidir.

Nasıl? Ortak nokta! Cevap burada gizlidir. Her üç faktörü de ifade edebileceği ortak bir alan bulmak zorundadır. Her üçünden de birşeyler katarak yapacağı bir şey Güneş, Ay ve Yükselen arasındaki uyumu destekleyecek ve kişinin değişik “kişiliklere” bölünmesini engelleyecektir.

Böyle bir uğraşıyı nasıl saptayabiliriz? Mantık yürütürüz. Hayal ederiz. Kişinin özünü sembolize eden Güneş’in uğraşının kalbinde bulunması gerektiğini biliyoruz. Uğraşı sanatsal veya belki de insanlar arası ilişkileri bağdaştıran, yatışüran öğeler içeren bir şey olacaktır. Altıncı evin katkısıyla sorumluluklardan oluşan bir düzen veya iş biçimim alacaktır. Terazi burcu bu karışıma aynca en az bir insanla ortaklık kurarak bu uğraşıyı sürdürme faktörünü ekleyecektir. Ortaklığın gerçek bir güven ve yakınlaşma duygusuyla oluşturulması gerekecektir.

Uğraşı, bir kere saptandıktan soma, Koç ve Kova’ya özgü yöntemlerle canlılık ve güvenle, meydan okuma ve yüzsüzlük havasıyla topluma sunulacaktır. Uğraşımn kendisi Terazi’ye özgü olmalı uyumlu, bir yarımküre vurgusu olup olmadığım öğrenmek istiyoruz.
İsim: *

Mail: *

17 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)