Astroloji Elementlerin Dansı

icerikAteş, toprak, hava ve su. Elementler. Antik çağdan imgeler. Varolmanın dört temel biçimi. Evrenin dört yüzü. Bunlar içimizde bilinç düzeyleri olarak varlar. Dışımızda ise tüm fiziksel ve metafiziksel süreçler için ölçüt olarak kullanılmışlar. Elementlerin mevsimlerle nasıl bir bağlantıları olabilir?

Birinci element ışık ve karanlığın dengesinde ortaya çıkar, ancak ışığın güçlü olduğu, yükseldiği zamanda. Astronomik açıdan bu zaman ilkbahar ekinoks’udur (gece ve gündüzün eşit olduğu gün), çoğumuz onu baharın ilk günü olarak biliriz. Astrologlar için bu ekinoks ateş elementinin doğuşunun sembolüdür. Hareket ilkesidir. Bahar gibi, onun ruhu da dışa dönük enerjidir, evrene saldırır, yolunda duran herşeyi parçalar. Hedefinden taviz vermez, yenilmez bu ateştir. Yakında Koç, Aslan ve Yay burçlarım nasıl sardığım göreceğiz.

Geleneksel sıralamada ateşi toprak izlemekte, gecenin kalbinden çıkıp gelmektedir. Kış soltist’i ile bağlantılıdır. Bir yılın dairesinde karanlığın en büyük güce ulaştığı noktadır. Kış mevsimi. Doğada boyun eğmez, dayanıklı bir kararlılığın ruhu gezinmektedir. Toprak kalıcılığı ve sürekliliği temsil eder. Katı ve boyun eğmez bir dünyayla barış yapmayı vurgular. Elverişlilik ve beceriklilik buradan yükselir. Toprak form verir, formu sürdürür ve onu taşır. Boğa’da, Başak’ta ve Oğlak’ta durmadan

inşa eder, kristalleştirir ve mükemmelleştirir.

Topraktan soma hava gelir. Hava, aydınlık ve karanlığın, ilkinden farklı, bir denge noktasında belirir. Bu defa gece yükselmekte, gündüzü yenmeye hazırlanmaktadır. Bu noktaya sonbahar ekinoks’u denir. Güzün başlangıcım işaretler. Kışı beklerken, sonbahar atmosferinde bir önsezi duygusu hakimdir. Bütün varlıklar karanlığın gelmekte olduğunu sezerler. Ölümü hissederler ve onun hayaleti varlıkları tetikte tutar. Havada, zihinsel fonksiyonları algılamayı, kavramayı, muhakemeyi, bağlanü kurmayı buluruz. Onun tarzı sonsuz merak, tarafsızlık ve net algılamadır. Hava diğer elementlerden daha fazla kendisinin ötesinde bilinmezin varlığının farkındadır. Havamn araştıran ruhu İkizler’e, Terazi’ye ve Kova’ya can verir.

Su elementlerin sonuncusudur. Işığın maksimum güç kazandığı anda, yazm ilk günü belirir. Astronomlar bu zamana yaz soltist’i derler. Yaz mevsiminde yeryüzü yaşamı destekler görünmektedir. Doğa koruyucu bir döl yatağına dönüşür. Yaşam süresi en kısa canlılar bile rahatsız edilmeden birkaç dakika geçirme şansına sahiptir. Su koruma, besleme ve bakım öğesidir. Dışadönük karakteri sıcaklık, içtenliktir. İçe-dönüklüğü ise hayalgücü ve sezinlemedir. Nüfuz eden ve duyarlı niteliği ile suyun temel fonksiyonu duyumsamak, hissetmektir. Yengeç, Akrep ve Balık suyun etkisi altında kalan burçlardır.

Hepimiz içimizde temel sembolün bu dört yüzünü barındırırız. Orada birbirlerini etkileyerek, bireysel kişiliklerimizi tanımlarlar. İnsan karakteri tiplerinin kaleidoskopu bu elementler arasmdaki ilişkinin sonsuz çeşitliliğini yansıtır.

Bir erkek veya kadın ateş burçlarının baskın etkisi altında doğmuşsa, isteğini, iradesini, karar verebilme ve buna uygun davranabilme gücünü geliştirmektedir. Cesaret ve irade gücü gerçekte, ateş ilkesinin psikoloji diline tercümesidir.

Benzer şekilde, toprak etkisinde doğanlar sabrı ve kendilerini disipline etmeyi öğrenmek üzere buradadırlar; havayla biçimlenenler, algılamayı netleştirmek ve tetikliği geliştirmek; sudan etkilenenler, aşırı kırılganlığa, incinirliğe rağmen koşulsuz sevmeyi öğrenmek üzere.

Hiç kimse sadece bir elementten oluşmaz. Hiç kimse tüm derslerini yalnızca bir alanda bulamaz. Suyun duygusal iniş çıkışları ve keskin viranlanma bağlı olduğumuzda havanın bağımsızlık ihtiyacım veya toprağın kıpırdamaz yapısında ateşin değişiklik ve hareket arzusunu hissederiz. O zaman insan deneyimlerinin yakıcılığının sembolizme yansımasını gömmeye başknz.

Ateş, toprak, hava ve su soyut nitelikler. Temel sembolün ulaşılamaz mükemmelliğinden elementlerin düzeyine inmek büyük bir sıçrama, ancak yine de günlük hayatın kapsamının oldukça dışındayız. Onları eklemeliyiz. Ondan sonra bu heceleri sözcüğe dönüştürmeye başlayabiliriz.
İsim: *

Mail: *

10 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)