Aslan Burcu Yıllık Burç Yorumu

ASLAN BURCU SATÜRN TRANSİTİSatürn beşinci evden geçerken,Aslan Burcu  kişi ruhunun eşsizliğini keşfeder. Enerjisi ve dikkati kişisel yaratıcılığına ve kendini ifadeye etmeye yöneliktir. Varoluşunun amacı en büyük düşüncesi olur. Bu hayli önemli transit boyunca, Aslan Burcu kendini başkalarından farklı kılan en özel yeteneklerim ve becerilerim keşfeder. Şimdi, egonun kendini ruha ve öze göre ortaya koyacağı ve böylece kişiliğin ilahi olanın özel ve eşsiz bir ispatı olarak yüceleceği zamandır.

İçe dönerek, kendini analiz ederek ve diğer tüm ruhu arayış yöntemleriyle kendini anlamak ve bilmek için mükemmel bir zamandır.Aslan Burcu  Kişi kendim sanatsal olarak ifade ettiği kadar, otorite üzerinde de çalışabilir. Sanat, bilim ve edebiyat işleriyle ilgilenenler bu zamanda yararlı sonuçlar alabilirler, çünkü içlerindeki en derin yaratıcı kaynaklarla temas halinde olacaklardır. Bu gibi insanlar bu süreçten en iyi şekilde yararlanmak için uğraşmalıdırlar.

Şimdi derin ilerlemeler ve hamleler yapılabilse de Satürn’ün beşinci eve transiti ne kolay, ne zevkli ne de eğlencelidir. Aslında gerçek tam tersidir.Aslan Burcu  Kişi kendini ciddi, karamsar ve sorumluluk yükü altında ezilmiş hisseder. Şimdi, Tanrı vergisi yeteneklerinin ve potansiyelinin gelişmesi gereklidir. Kendine zaman ayırmakta zorluk çeker; ‘rahatlamanın, gevşemenin’ ve yaşamında eğlenceye de yer ayırmanın hatırlatılmasına ihtiyaç duyabilir. Aşın çalışmak konusunda dikkatli olmalıdır.

Batı astrolojisinde beşinci ev, aşk maceralarıyla ve alman sevgiyle ilgilidir. Bu nedenle Satürn transiti kişinin aşkı alabilme yeteneğini, görülen sevgiyi, hak etmişlik konularım gündeme getirir.Aslan Burcu  Kişi partneriyle ‘kadersel’ görünen deneyimler yaşayabilir. Aşk hayatında kendini yaralanmış hissedebilir ve bu ilişkilerin ve olayların anlamım düşünmeye dalabilir. Partnerlerinden dolayı acı çekenler için bu dönem özellikle önemlidir. Geçmiş yaşam borçlarım yeniden ödemenin olağan deneyiminden farklı olarak, kişi şimdi neyi hak edip neyi etmediği konusunda şaşırtıcı ölçüde doğru bir anlayışa ve sonuçlara ulaşmak için, mükemmel bir psikolojik yapıya sahiptir. Geçmişteki hareket ve davranışlarının sonuçlarım algılamakta oldukça objektiftir.

Bu transitte çoğu birey sevilmediğim, onaylanmadığım, enerjiden, coşkudan ve güvenden yoksun olduğunu hisseder. Bu gibi durumlarda, kişi durumun arka planında saldı nedenlerle yüzleşmeli ve gerekli değişimleri gerçekleştirmelidir. Tabii ki bu gibi etkiler kişinin kendisiyle ilgili en derin, en gizli hislerine bağlıdır. Kişinin gururunu, öz saygısını, öz değerim ve saygınlığım dönüştürmek konusunda en iyi transitlerden biridir. Kişinin kendi potansiyelim, ünlü ve lider olma olasılığım düşünmenin de zamanıdır. Kişi dünyadaki varlığım değerlendirir. Çok güçlü bir kararlılık ve irade gücü hissedebilir ve içgüdülerinin, arzularının ve yüreğinin peşinden gitmeye mecbur olduğunu hisseder. Ama yine de, Satürn beşinci evden geçerken kişinin bu gibi konulardaki neşesini ve şansım söndürdüğü için, her türlü kumar ve spekülasyondan uzak durulmalıdır.

Bu transit sırasında çocuklar ve gençler yüzünden kısıtlama, zorluk, yük ve keder söz konusu olabilir. Kadınlar özellikle istenmeyen hamileliklere ya da kürtaja karşı dikkatli olmalıdır. Sağlık açısmdansa, kalp zayıf ya da baskı altında olabilir. Geleneksel astrolojik metinler, yaşlı ya da otoriter kişilerle aşk ilişkilerinin olabileceğim bildirir. Ayrıca kişinin olağandışı uzun ömürlü eserler (sanatsal ya da başka türlü) üretebileceğim söylerler.

Hint öngörü astrolojisinde, Satürn beşinci evden geçerken, aynı anda yedinci, on birinci ve ikinci evlere açı yapar. (‘Arzu’ evleri olarak kabul edilen) yedinci ve on birinci evlere yaptığı açılar, geçici olarak kişinin hırslarım ve özlemlerim gerçekleştirme yeteneğim sınırlar. Arkadaşlarla ve gruplarla sorunlar yaşayabilir ve eşiyle ilgili kısıtlamalarla ya da sorunlarla karşılaşabilir. Kişi bekârsa, bu zamanda iyi bir aşk ilişkisi yaşamak için karşısına çok az fırsat çıkar. Satürn’ün ikinci eve açısı, daha soma on birinci eve geldiğinde daha da kötüleşen maddi gecikmeler ve engeller anlamına gelir.

Beşinci evin anlamım düşünürsek; Hint ve Bata astrolojisi arasında birkaç fark vardır. Hindular beşinci evin zihni (zekâyı) ve mideyi yönettiğini düşünür. Bu nedenle, kişinin düşünme yapısı depresyon, ciddiyet veya kötümserliğin etkisindedir. Mide (kalp değil) sorardan vardır. Hindu toplumunda, evlilikler çok genç yaşta geleneksel olarak ayarlanır. Bu yüzden kişi kurallan çiğneyip evlilik dışı ilişki yaşamadığı sürece yorucu aşk maceraları, karma tehdidi yoktur.

Yine de, evlilik hayatı ve kişinin duygusal ihtiyaçlan kesinlikle engellenebilir ya da kişi hüsrana uğratılabilir. Daha önce de bahsedildiği gibi bu durum Satürn’ün yedinci eve ‘bakış’ına ya da açısına bağlıdır. Beşinci ev aym zamanda krallık ol-duğu kadar pooroapunya ya da geçmiş yaşam kredisi olarak da bilinir. Bu nedenle, kişinin kaderini hatırlaması ve liderlik ya da politika olasılığım düşünmesi için önemli bir zamandır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

10 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)