Aslan Burcu Transit Burç Yorumu

TRANSİT JÜPİTER NATAL PLUTO KAVUŞUMU

Transit Jüpiter natal Pluto’yla kavuşum yaptığında, kişi kişisel güç ve güven dalgası yaşar. İsteklidir, daha iyi konsantre olur ve enerjisini daha doğrudan odaklar. Eylemlerinde derinlik ve genişlik söz konusudur. Kişi yeteneklerine inanır ve iradesi oldukça güçlenir. Kişisel ve ruhsal gelişim için mükemmel bir zamandır, çünkü Aslan Burcu kendini yenilemek için yeteneklerinin farkındadır. Yaşamın her türlü alanında, özellikle Pluto’nun natal haritadaki ev konumunun temsil ettiği yaşam alanındaki değişimler olumludur. Kişi kendini daha güçlü, canlı ve motive olmuş hisseder. Sonuç olarak başarıya ulaşır. Daha kolay ün kazanır. Çok az çabayla kendim tanıtır. Karizması olağanüstüdür ve yaklaşık beşle on gün süresince (nadiren yaklaşık altmış gün) halkla ilişkilerinde başanlı ve beceriklidir.

Aslan Burcu liderlik nitelikleri sergileyebilir. Bakış açısı genişler. Kaderinin kontrolünü eline alır ve yaşamının tüm unsurlarından sorumlu olmaya isteklidir. Başkalarının üzerinde etkisi ve gücü her zamankinden daha fazladır. Yine de arkadaşlarım, ortaklarım ve ailesini kullanmamaya veya onlara zor kullanmamaya çalışmalıdır. Birçok konuda gerçeği elde etmek için güçlü bir arzu duyar. Yaptığı işlerde başarılıdır ve arzularım yerine getirmek için ne gerekirse yapar. Çabalan içten ve yaratıcıdır. Bazı durumlarda, uyumakta olan içsel kaynaklarım kullanmaya başlar. Özel ya da beklenmedik yetenekler sergileyebilir. Yine de takıntılı veya zorlayıcı eğilimlerden uzak durmalıdır.

Kendine ya da başkalarına odakladığı şifa yeteneği şu anda çok güçlüdür. Metafizik, okültizm, ruhsal şifacıhk veya psişik olgu üzerinde profesyonel çalışanlar bu transitten yarar görür. Aslan Burcu kendim Tanrı’ya ve doğaya bağlı hisseder. Bazı bireyler güçlü ruhsal, psişik veya doğaüstü deneyimler yaşayabilir. Bir şeylerin derinine iner, içgüdülerine güvenir. Kendine ve prensiplerine sahip çıkar. Tüm Jüpiter transitlerinde olduğu gibi, kişi gösterilen olasılıklar üzerine bilinçli şekilde harekete geçmezse, bu süreç pek bir şey getirmez.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

10 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)