Aslan Burcu Gezegen Etkileri

zodiacpeople1BEŞİNCİ EVİ YÖNETEN VEYA ASLAN BURCU OLAN BİR GEZEGENİN DAŞA VE BUKTİ ETKİLERİ GÜÇLÜ, İYİ KONUMDA VE İYİ AÇILAR ALTINDAYSA
• Çocuk doğurma, çocuklarla başarı
• Yatırımlar yoluyla finansal kazanç elde etme
• Resim veya el sanatlarında başarılı girişimler
• Bol zevk ve eğlence, hayırseverlerden veya destekleyenlerden yardım ve faydalar
• Mantralann söylenmesi, spiritüel yöntemlerin uygulanması
• Zihinsel açıklık ve güç, zihinsel mutluluk ve iyimserlik
• Krallık veya politik güç
• Kişinin kaderini anlaması ve gerçekleştirmesi
• Kişinin poorvapunya veya geçmiş yaşam deneyimlerine bağlı olarak sağladığı yararlar

ZAYIF VE KÖTÜ KONUMDAYSA
• Çocuklar nedeniyle sıkıntılar veya acılar
• Borsa oyunlarında ve yatırımlarda kayıplar
• Resimde veya el sanatlarında uygun olmayan girişimler
• Eğlenememe ve zevk alamama
• Akıl karışıklığı ve depresyon dahil zihinsel acılar
• Mantralan ve spirittiel teknikleri uygulama isteğinin olmaması
• Politik güç kaybı
• Kişinin Poorvapunya’ya veya geçmiş yaşam kredisi ya da borcuna bağlı çeşitli problemler (Yani, insan geçmiş yaşamlarda yaptığı kötü eylemlerin olumsuz sonuçlarını alır.)
• Kişinin kaderi konusunda kafasının karışık olması
• Mide rahatsızlıklan

ALTINCI EVİ YÖNETEN VEYA BAŞAK BURCU OLAN BİR GEZEGENİN DAŞA VE BUKTİ ETKİLERİ GÜÇLÜ, İYİ KONUMDA VE İYİ AÇILAR ALTINDAYSA
• Sağlığın düzelmesi, iyileştirme yeteneği
• Günlük işlerde başarı ve mutluluk
• Düşmanları ve rakipleri yenmek

ZAYIF VE KÖTÜ KONUMDAYSA
• Altıncı evi yöneten (veya altıncı evde bulunan) gezegenin doğasına ait sağlık problemleri (örneğin Venüs = boğaz, Mars = kan dolaşımı, Jüpiter = alerjiler, vb)
• Günlük işlerde zorluklar
• Düşmanlar ve rakipler yüzünden acı çekme
• Hakkında dava açılması
• Çeşitli zorluklar ve engeller (altmcı evin bir dusthana evi yani kötü ev olmasının dışında hiçbir neden yokturbu daha sonra açıklanacaktır)
• Bağırsak problemleri

YEDİNCİ EVİ YÖNETEN VEYA TERAZİ BURCU OLAN BİR GEZEGENİN DAŞA VE BUKTİ ETKİLERİ GÜÇLÜ, İYİ KONUMDA VE İYİ AÇILAR ALTINDAYSA
• Evlilik ihtimali
• Mutlu aşk ilişkileri
• Halkla ilişkiler
• İşi büyütmek, işte ilerlemek

ZAYIF VE KÖTÜ KONUMDAYSA
• Evlilikte sorunlar veya boşanma
• Aşkta mutsuzluk
• Evlilik için düşük şans
• İstenmeyen veya sağlıksız kişilerle romantik yakınlaşmalar
• Genital bölgeyle ilgili rahatsızlıklar
• İşte problemler

SEKİZİNCİ EVİ YÖNETEN VEYA AKREP BURCU OLAN BİR GEZEGENİN D AŞA VE BUKTİ ETKİLERİ GÜÇLÜ, İYİ KONUMDA VE İYİ AÇILAR ALTINDAYSA
• Astrolojiye veya psişik konulara ilgi duyma
• Astrologlara veya medyumlara gitme, okült sanatlara ilgi
• Sezgilerin artması
• Hayırlı spiritüel veya mistik deneyimler
• “Kazanılmamış” ya da çalışmadan edinilmiş maddi kazançlar (piyango, vasiyet, miras, sigorta şirketleri ve benzeri)
• Eşten veya diğer kişilerden parasal ödüller alma

ZAYIF VE KÖTÜ KONUMDAYSA
| Ortak hesaplarda problemler
I Nafakanın ödenmesinde veya alınmasında zorluklar
• Mirastan ve vasiyetten para alamama
• Kazalar ve türlü engeller (Daha sonra açıklanacağı gibi, sekizinci evin bir dusthana veya üzüntü yaratan ev olması gerçeği dışında başka bir neden yoktur)

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ
İsim: *

Mail: *

15 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)