Armagedonun Mehdisi BOP mu?

icerik Eh Yahudi ve Hıristiyanların Mesihleri için bu kadar kehaneti olur da bizim Mehdimiz için bir şey yok mu diyeler için bakalım bu konuda neler söylenmiş. Bu konuda faydalandığımız sitelerden www.beklenenmehdi.com sitesinde yeterince geniş derlemeler görebilirsiniz.

Ortadoğu coğrafyası, yani İslam Ülkeleri, OsmanlIdan birinci dünya savaşı yıllarında zorla koparıldıktan sonra, parçalanarak, bu ülkelerde Müslümanları Batı güdümünde yönetecek şeyh, kral ve tek parti diktatörlüğüne dayalı rejimler kuruldu. Böylece Ortadoğuda İsrail gibi bir devletin kurulmasına zemin hazırlandı. Daha sonra Saddam, Kaddafı, Esad gibi diktatörler, ABD ve İsrailin başına bela olunca bunlardan kurtulmak için ortaya BOP ismiyle bilinen bir proje ortaya attılar. ABD tarafından ortaya atılan ve BOP diye kısaca bilinen projenin açılımı Büyük Ortadoğu Projesi olan proje görünürde, bu bölgeyi Saddam gibi diktatörlerden arındırıp demokrasi ve özgürlük getirmek içindi. Şimdi aklı başında bir insanın demokrasi ve özgürlük taraftan olan bir projeye karşı olması, yani Saddam gibi rejimlerin devamına destek vermesi düşünülemez.

Ancak daha ilk denemesinde, İrakta gerçek yüzü ortaya çılanca ve düzenciler zor dununda kalınca ortada kaldı ve unutulmaya yüz tuttu. Iraka yapılan müdahalenin üstünden 7 yıl geçtikten sonra Arap Dünyasında başta gelen işsizlik, pda enflasyonu. siyasi yozl ! de OOrtf. lükler ve kotu yayam koyullan pM pek çok conın sonucunda, önce Tunus’ta 18 Aralık 2010 tarihinde. Muhammed Buazizinin kendini yakmasıyla devrim baylamıyhr. Ardından benzer orunlar yayayan ülkelerde domino etkisi gösteren dikta rejimlerine karşı isyanlar yayılnuyt. Yıllardır ülkelerini denvr rmmHı idare eden Zeynel Abidin. Mübarek Kaddafı pbı diktatörler halk tarafmdan bir bu devrile-r iş Sunye lideri &ede kadar dayandı. Tabi bu halk har-ketknnc Rusya ve Çın gibi ülkder kar, çıkarken. Batı dünyası ve ABD tam destek verdi Ancak bu destek ta ki devn-İen ülkelerde özgür secimler yapılıp yönetime halkm seçtiği İslami duyuncedeki yeni liderler geçinceye kadar Başa gecen yeni yönetimlerin ortak İslam dayanmalan ve luaıl karşıtlığı olunca düzenciler yine telaya düştü ve eski MOSSADın eski Baykanı Danny Yatom ağandaki baklayı çıkardı Arap bahan İsrail için kıya döndü Cnlü Yahudi teorisyrn ve eski ABD Dlylen Bakanı Hcnry senger ise Bu gidiyle 10 yıl sonra Ortadoğuda İsrail diye bir devlet kalmaz uyarısı yapınca, Suriye rejimi neredeyse devrilecek bir durumda İken, birden ABD. tersine gitmeye başlayan BOP projelinden vazgeçerek, bUHIn desteğini muhaliflerden çekti ve Rusya ile Çin safına geçerek. Türkiyeyi ve Suriye halkını yalnız bıraktı.

Çünkü Suriyede de devrimden sonra iktidara. Özgür bir seçim sonucunda İslami bir iktidar geleceği çok açıktı. Bu açıdan Ortadoğuda süren gelişmeleri iyi okumabdır Batının ve ABDnin ikiyüzlülüğü iyice ortaya çıkmıştır. Gerçek niyetleri yine kendilerine Ortadoğuda yeni kuklalar aramaktır. Adamlar bir şeyin farkına vardı ve bu BOP kendi BOPlan olmaktan çıkmış, İslami uyanışa dönerek bu BOP, Büyük Osmanlı projesine dOnUşmüytür. Hemen bu gidiye bir dur diyebilme çabasına girdiler ama BOPla iç içe gelişen Mehdi Kehanetleri yakalarını bırakırsa. Neymiş bu kehanetler, bugünle bir alakası var mı bir görelim. Armagedon kehanetleri gibi sembolik olup nereye çekersen oraya gidecek türden berilerini provokasyonuna açık

mı? Yoksa herkesin anlayacağı türden mi? Zaman mekanla ilgili olanlan görelim

Hadiste Afganistanın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır Gerçekten de Ruslann Afganistanı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılm başlangıcına denk gelmekledir.

Omda altın vegümûf olmayan hâzineleri vardır Rivayetin bu bölümünde de Afganistanın maddi zenginliklerine dikkat çekilmekledir. Bugün Afganistanda çeşidi sebeplerle isletilmeye açılmamış büyük petrol yalaklan, demir havzalan, dektrik depolamak ve üretmekte kullanılan piller için Lityum madeni ve kömür madenleri tespit edilmiştir.

Kâbe Baskım ve Kabede Kan Akıtılması Ortun pbıcağı yıI, intanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler… Hep birlikte Bcyt-i Şerifi tavaf edecekler, tonra Minaya indiklerinde, köpekler gibi birbirlerine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak ’ (Kıyamet Alametleri, Benend. s. 168-169)

Hadiste onun çıkacağı yıl“ cümlesi ile Mehdiran çıkış tarihinde Hac sırasında meydana gelecek bir katliama dikkat çekilmekledir. 1979 yılında. Hac sırasında gerçekleşen Kâbe baskınında aynen böyle Ur katliam yaşanmıştır. Bu kanlı Kâbe baskını da ahir zamanın başlangıcının ve Mehdinin ç>-kışıran diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam ba-şmda yani Hicri 1400 yılmın ilk gününde, 1 Muharrem 1400 (21 Kasım 1979) tarihinde meydana gelmiştir.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

10 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)