Arketipleri nasıl kullanacağız?

icerikYararlı bir Hile

Astrolojik yorumda en kritik problem bilgi bombardımam nedeniyle dengemizi kaybetmektir. Güneş, Ay ve Yükselen’e bağlı kalmak kontrolü elde tutmak için en güvenli yoldur. Birinci kuralın harita analizinde “temel direktif” olmasının ve beş aşamanın analizi işlevselleştirmekte temel bir rol oynamasının nedeni budur.

Birincil üçlü hakkında saptadıklarımızı basitleştirmek ve kristalize etmek için bize yardımcı olabilecek bir hile vardır. Bu hile her haritaya uygulanabilir ve, Güneş, Ay ve Yükselen’e dayalı olarak, bir kişiliğin taslağını anında çizebilir.

Hile 5. bölümde burçları anlatırken verdiğimiz arketip örneklerine dayanmaktadır. Bu arketipler savaşçı, şair, palyaço her burcun özelliğini kısmen anlatan temel insan imgeleridir. Her burç için bu tür imgeler sundum. Siz burçları tam olarak kavradığınızda kendi imgelerinizi listeye ekleyebilirsiniz.

Arketipleri nasıl kullanacağız?

Kişinin Güneş burcunu bulun. Bu burcun arketipleri bize onun kim olduğunu söyler. Soma Ay’a bakın. Ay burcunun arketipleri kişinin ruhunu tarifler. Ve son olarak, Yükselen’inin arketipleri arkasına saklandığı ve kendisini dünyaya ifade ettiği maskeyi anlatır.

Örneğimiz olan doğum haritasındaki İngiliz’in Güneş’i Terazi’de, Ay’ı Kova’da ve Yükselen’i Koç. Bir somaki bölümde haritasının analizini detaylı olarak yapacağız. Şimdilik hilemizi onun birincil üçlüsüne uygulayalım.

Onun savaşçı maskesi takınmış, bir dahinin ruhuna sahip, bir sanatçı olduğunu söyleyebiliriz. Veya gözüpek maskesi takınmış, bir sürgünün ruhuna sahip, bir sevgili olduğunu söyleyebiliriz.

Arketipler arasmdaki kombinasyonları arzuladığınız biçimde yapabilirsiniz. Her burcun birkaç arketipi var. Her biri kişinin birincil üçlüsünün bir yönünü vurgulayabilir. Bunu bir biçimde formüle etmek faydalı olacaktır, ama sezgilerinizi de kullanmanız gerekir. Birkaç formül deneyin. Hangisini daha iyi “hissedebiliyorsunuz”?

Formül Güneş, Ay ve Yükselen karışımım yol gösterici bir cümleye indirgemesi açısından çok değerlidir. Ammsatıcı bir cümle. Basit bir cümle. Bu cümle musluk üzerinde ikinci bir el gibi bilgi akışım makul bir düzeyde tutmaktadır.

Bu cümleyi kavrayın. Analiz sürecinin ileri aşamalarında onu hatırlayın. Ve gezegensel bir kombinasyonla ilgili bir şey söylemeden önce şöyle düşünün: şu anda söylemek üzere olduğum cümlenin gözüpek maskesi takınmış, dahi ruhuna sahip bir sanatçı için bir anlamı var mı?

İkinci kuralımızın hizmet ettiği amaç da birinci kuralın amacına benzer: doğum haritasmda perspektifimizi korumamıza yardım eder. Haritanın tali detayları arasmda kaybolmadan önce bazı genel sonuçlara ulaşmamızı sağlar. Aradaki fark, artık bütün gezegenlerin yoruma katılmasıdır.

Yarımküre vurgusu: ikinci kuralımızın odak noktası. Gezegenlerin bazen gerekli, bazen gereksiz, sonuç elde etme araçları olarak kabul edilirler.

Yarımkürelerle ilgili hatırlanması gereken en önemli nokta onların yaşamın çatısını oluşturduklarıdır. Oyunun kurallarım oluştururlar. Ve dünyarun kurallarının aksine, bu kurallar çiğnenemezler. Güneş’i ve Ay’ı Koç burcunda bulunan bir insan her istediğini yapmakta özgür olduğunu duymaya bayılır, ama eğer Güneş ve Ay yedinci evdeyse ve diğer sekiz gezegen onlara çok yakınsa, bu özgürlük hiçbir zaman söz konusu olamaz. Deneyiminin mevcut yapısı buna izin vermez. Sola doğru yüzebilir. Sağa doğru yüzebilir. Ama beğense de, beğenmese de, onu sürükleyip götüren bir nehir vardır. Ve bu nehirin farkına vardıkça, var olan özgürlüğü güçlenir.

Yukarı yarımküre vurgusunun olabilmesi için bütün gezegenlerin orada yer alması mı gerekir? Klasik durum böyledir, ama ufuk çizgisinin altında üç veya dört gezegen olması halinde de yukarı yarımküre odaklanmasından söz edilebilir. Burada çok basit bir kural vardır. Güneş ve Ay’ı üç puanlık kabul edin. Diğer tüm gezegenler bir puanlık olsun. Eğer dokuz veya daha fazla puan dört yarımküreden birinde bulunuyorsa, yarımküre vurgulanmaktadır.

Bir yarımküre vurgusu söz konusu değilse, kişinin yaşam kuralları daha karmaşıktır. Bu durumda izlenecek en iyi yol vurgu konusunu unutmak ve diğer yorumlama tekniklerine konsantre olmaktır.

Bu noktadan soma doğum haritasmdaki yolculuğumuz daha fırtınalı bir hal alıyor. Artık gezegenlerin anlamlarım göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu da bizi astrolojik zihin haritasımn gücüyle karşı karşıya getiriyor ve musluğu açıyor. Boşalan bilginin bizi netleştirmesi veya aklımızı karıştırması buraya kadar nasıl hazırlandığımıza bağlı. Eğer ilk iki kuralımıza sadık kaldıysak, bilgi seline uyumlu hareket etme olasılığımız oldukça yüksek.

Her gezegen kendi özel konularım ve sorularım ortaya koyar. Bu da önce birincil üçlü ve soma yarımküre vurgusuyla ortaya çıkan mekanizmalarda ince ayar yapabilmemizi sağlar. Ama bir doğum haritasındaki tüm gezegenler aynı oranda güçlü değildir. Bütün gezegenler önemlidir, ama bazıları kişinin yaşamında egemen iken, bazıları geri planda saklanıp, onları harekete geçirecek uygun uyarıcıyı beklerler. Bir somaki adımımız bu egemen gezegen etkilerini ayıklamayı öğrenmek olacak. Bu gezegenlere fokalizör (focalizer) diyoruz, çünkü bireyin karakterinde zihinsel enerjinin odaklandığı kilit noktaları temsil ediyorlar. Onları ararken, hedefimiz, her zamanki gibi, doğum haritası üzerinde perspektifimizi korumaya çalışmak. Fakat görevimiz şimdi daha da zor. Güneş, Ay ve Yükselen her zaman en önemli noktalar. Bu hiç değişmez. Ama her hangi bir gezegen fokalizör olabilir. Birden fazla gezegen de fokalizör olabilir. Şimdi her bir doğum haritası için özel değerlendirmeler yapmaya başlamamız gerekiyor.
İsim: *

Mail: *

12 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)