ARKEOLOJİK ESRARLAR

icerikARKEOLOJİK ESRARLARA yalnız Amerika kıtasında, Pasifik Okyanusu’nda ve Mısır’da mı rastlanır? Elbette hayır. Çıkış noktasının çevresindeki karanlıklar aydınlanmadan her eski uygarlık kendi esrarını getirir.

Bunlardan biri de Karolin Adalarinda, Ponappe’nin yakınlarında, Nam Tauaş kalıntılarıdır. Birkaç adayı ve a dacığı kaplayan bu kalıntıların tarihöncesi bir çağda, sonradan Pasifik Okyanusu’nun altında kalmış, bir kıtada yükseldiği sanılır. Bu dev kalıntılara, bu kapkara erişilmez duvarlara, bu garip mimari biçimlere “Sikloplann Venediği” denir.
Karolin Adalan geniş bir stratejik bölgenin içindedir; bu yüzden burada araştırma yapmak çok güçtür. Adalardan birinin çok ilginç efsanesine göre Gizli bir geçit yeryüzünün ta derinliklerine kadar iner. Ada ayrıca Ab raham Mermin “Ay Kuyusu” adlı, hayal bilim romanına konu olmuştur.

Nam Tauaş’ı bir efsane değil, çok az bilinen bir gerçek kabul etmek gerekir. Çünkü buna benzer bir sürü örnek daha vardın Tongo Tabu’da bulunan 170 tonluk mezar anıtı; Ha waı de. Kuki ve Navigator Adaları nda tarihi bilinmeyen kalıntılar; Fiji adalarından Manua Levu’da Fahrcstack

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

14 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)