Arkana Majör kullanılan bir Tarot falı açılımı

AdsızBELİRLEYİCİ KART Belirleyici Tarot aç Kartı Tılsımların Kralı

KESME

Geçmiş Tılsımların ters onlusu Şimdi Tarot bak denince Ters çevrili Adalet Gelecek Ters çevrili Kuvvet

Not Tarot falı ve Kesme işleminde, bütün üç kartın da ters olması mümündür. Bu yerleşimde, bu ihtimali de yorumlayabilirsiniz.

1. Tarot falı Tılsımların Kralı olan belirleyici karttan yola çıkarak, en başta onunla ilgili ne olabilir?

2. Tılsımların Kralı hayatının tüm alanlarında problemler yaşamıştır. Bu alanları adlandınn ve olası problemleri tanımlayın.

3. Tarot ustası olarak, danışanın şimdiki durumunda ters çevrili Adalet kartını gördüğünüzde ne sorardınız?

4. Ters çevrili Kuvvet kartı kesin öğüt ve uyanlan akla getirir. Bunlan nasıl ifade ederdiniz?

AÇILIM

1 Nolu Kart Şimdiki Etki Ters Asılmış Adam

2 Nolu Kart Yardımlar ve Engeller Münzevi

3 Nolu Kart Geçmiş, motivasyon Asaların Üçlüsü

4 Nolu Kart Yakın Geçmiş Tılsımların Beşlisi

5 Nolu Kart Olası Sonuç ölüm

6 Nolu Kart Yakın Gelecek Ters Kader Çarkı

7 Nolu Kart Danışanın Tutumu Kılıçların Onlusu

8 Nolu Kart Diğerlerinin Bakış Açısı Tılsımların ters Dörtlüsü

9 Nolu Kart Umutlar ve Korkular Kılıçların ters Kralı 10 Nolu Kart Final Denge

1. Kart açılımı 8 numaraya ilave edilir. Açılımın teması nedir?

2. Ters çevrili Asılmış Adam, şimdiki pozisyonda

3. Münzevi ona karşılık gelir. Açıklayın.

4. Geçmişteki olaylar nasıldı?

5. Son zamanlarda danışan nelerle karşılaştı?

6. Mümkün gelecek ne getirir?

7. Danışan reyi yaşamaya çok yakındır?.

8. Onun düşüncesini kılıçların onlusu ile sembolize edilir. Açıklayın.

9. Onun ikilemi hakkında diğer insanların görışü nedir?

10. Korkulan nelerdir?

11. Gelecek ona ne getirir?.

Cevaplar

KESME

1. Tılsımların Kralı sorumluluğunu bilen, olgun, çok çalışan ve materyalist bir adamdır. Tecrübeli, tutucu ve geleneksel bir yapıya sahiptir. Tehlikeden uzak olan parası ve finansal durumu ile ilgili olabilir.

2. Tılsımların Kralı, ya iş ve parasal konularda ya da aile içinde kararsızlık yaşamıştır. Belki de alınmaması gereken risklerle ilgili, utandıncı özellikte problemler yaşanmış olabilir.

3. Danışana, şu sıralarda önyargı ve adaletsizlikle, muhtemelen yasal bir problemle ilgili olup olmadığını sorun. Danışan bir davanın ortasında mı?

4. Ters çevrili Kuvvet kartı, danışanın zorlamaması gereken bir durumu zorlamaya girtşebileceğini göstertr. Mantıksız davranmasına ve öfkelenmesine neden olan karşıt gruplarla yüzleşme sırasında dikkatli olması konusunda danışanı uyarın.

AÇILIM

1. Açılımın teması para ve güçtür.

2. Danışan, sorun hakkında bencil ve hareketsiz olabilir. Danışandan, parasal ya da bencilce sebeplerle hareket etmeyi reddettiği bir kurban etme olayı istenir. Kendi fikirlertne ve zekâsına güvenmektedir. Bütün cevaplan b’ildiği konusunda ısrarlıdır.

3. Akıllı bir öğretmen, danışana yardım etmeye teşebbüs etmektedir. İyi tavsiyeler yardımcı olabilir. Fakat asıl sorun şu ki, bunlan dinleyecek mi? Ters çevrili Asılmış Adamın gösterdiği problemin çözümünü eğer dinlerse, bu ona yardım edecekti!

4. Danışan geçmişte, gelişme, ortaklık, takım işi ve hırslarla ilgili iyi sonuçlar yaşamıştır.

5. Son zamanlarda, inançları bozulmuş ve finansal kayıp yaşamıştır.

6. Şu anki pozisyonunda yer alan ters çevrili Adalet ve Tılsımların beşlisi ile gösterildiği gibi, muhtemelen bu finansal zorluklar, yasal problemler ve baskılardan kurtulacaktır. Belki de yeni bir başlangıç yapacaktır.

7. Yakında diğer bir engelle karşılaşacaktır. Ters çevrili Kader Çarkı, onun hallolduğunu düşündüğü problemlerin tekrar ortaya çıkacağı konusunda uyanr. Belki onun yasal mücadeleleri tersliklere neden olacaktır. Fırsatların onu geçerek gitmesine izin verebilir. Münzevinin öğüdünü dinlemeyebilir.

8. Kılıçların onlusu, bozguncu bir durumu akla getirir. Kurallan ihlal ettiği için her şeyi kaybettiği düşüncesindedir.

9. Diğerleri, durumun kontrolünü kaybettiğini, finansal güçlükler yaşadığını düşünürler.

10. Korkulan, onun davası etrafında döner. Kılıçların ters Kralı, onun bu korkulan kadar, konuyla ilgili merhametsiz bir avukattan çekinmesini de yansıtır. Haksız suçlamalardan ve önyargılı kararlardan korkar.

11. Gelecek ona, başanlı adaptasyon ve orta noktada buluşma getirecektir. Beklediğinden daha adil ve dengeli bir yasal sonuçla karşılaşabilir. Diğerleri ile orta noktada buluşması için bazı ayarlamalar yapması istenecektir. Kişisel özellikleri kadar, sabn ve toleransı da test edilir. Bu teste hazırlıklı olmasını, ona tavsiye edin. Anlaşma isteği yardımcı olacaktır. İşbirliği yaparak ve ahlâki prosedürlerin kullanımını bekleyerek, bu durumun başanlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Uzlaşma, idare edilebilir. Onun Mümkün Geleceği olan Ölüm kartı, onun bu problemlerden kurtuluşunu gösterir. Gelecek kartı olan ters Kuvvet kartı ise onu, bencilce ve mantıksız bir şekilde davranmaması ya da zorlamaması konusunda uyanr.  1. Tugba dedi ki:

    Nişanlımın ailesiyle aram


İsim: *

Mail: *

14 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)