Alp İle Kuantum Dersimiz

burçlar-ve-simgeleriAlp, babası donanma subayı olduğu için, çocukluğunda ailesiyle birlikte hep bir yerden bir yere göç etti. On üç yaşındayken, annesi ile babası ayrıldılar ve annesi babasından daha yüksek rütbeli bir subayla evlendi. Asker olduklarından, Alp’in hem babası hem de üvey babası sıkı disiplin yanlısı sert kişilerdi. Alp bu disiplini öz babasından alabilirken, üvey babasından almayı reddetti. Bu şanssız bir durumdu, çünkü Alp’in öz babasından daha yüksek rütbeli biri olarak üvey babası kendisine hiç tartışmasız itaat edilmesine alışıktı.

Ergenlik çağındaki pek çok gencin yaptığı gibi, Alp de başkaldırmaya başladı. Onun durumunda belki bu anlaşılabilir bir şeydi. Sonuçta, o tüm yaşamım bir askeri üsten diğerine taşınarak geçirmiş bir oğlandı. Tam yeni bir okula, yeni bir bölgeye ve yeni arkadaşlara alışmaya, kendini rahat hissetmeye başlarken, tekrar taşınmak ve her şeye yeni baştan başlamak zorunda kalıyordu. Annesi ile babasının boşanmasının yarattığı duygusal ve psikolojik travmayla birleşen bu durum Alp’in insanlara kendini onlara açacak kadar güvenmesini çok zorlaştırmıştı. Alp büyüdükçe birilerine bağlanmaktan daha çok korkar oldu ki bu da onun kızlarla ilişkilerini etkiledi. On beş yaşma geldiğinde, Alp kendini insanlardan o kadar ayrı ve yalnız hissetti ki yanlış bir grupla başıboş gezmeye ve içki içmeye başladı. Çok geçmeden başı sadece ebeveynleriyle değil, yasalarla da derde girmeye başladı.

Durum Alp için o on sekiz yaşında vücutgeliştirme çalışmasına başladığında gerçekten değişmeye başladı. Yaşamında ilk kez Alp başarılı olabileceği bir şey bulmuştu ve çok geçmeden vücutgeliştirme yarışmalarını kazanmaya başladı ki bu da onun özgüveni ve özsaygısı geliştirmesine yardımcı oldu. Alp bir sağlık merkezinde işe girdi, ama işini sevmesine rağmen insanlarla geçinmekte yine de zorlanıyordu. Bu Alp’in kör noktasıydı ve bu durum onunla iş arkadaşları ve amirleri arasında gerçek sorunlara neden olmaya başladı. İşte o sırada Alp beni ilk kez bir danışma seansı yapmak için aradı. Bana söylediği ilk şeylerden biri, işleri başlatmaktan hoşlandığı, ama başladığı işin sonunu getiremediğiydi. Çünkü o süreçte canı sıkılıyor ya da dikkati kolayca başka yöne çekiliyordu. Bu onun kariyerinin geleceğini etkilemeye başlamıştı ve bu konuda ne yapacağım bilmiyordu. Geneltabloyu göremediğinden neler olup bittiğini anlayamıyordu.

Neyse ki, Alp’e enerji matrikslerini ve enerji damgalarını açıklayabildim ve tüm yaşamı boyunca nasıl Uyum Sağlama dersiyle uğraşmakta ve akışa uymayı öğrenmekte olduğunu gösterebildim. Onun yaşamında hiçbir şey sürekli ya da güvenli olmadığından bu benim için oldukça aşikârdı. Sürekli olarak bir evden bir eve taşınmak, bir okuldan bir başka okula, hatta bir babadan diğerine gitmek, tüm bunlar değişime rahatça uyum sağlamayı öğrenmekle ilgiliydi.
Ben onun yaşamında işleyen kalıpları görmesine yardım ettikten sonra, Alp’in bu durumu enerji matriksine karşı çalışmak yerine, onunla çalışmanın yollarını bularak, böylece ona hâkim olmayı öğrenerek bir avantaja dönüştürebileceğini görmesi zor olmadı.

Alp kendisi için mükemmel işi buldu. O şimdi geniş bir kondisyon kulüpleri zinciri için proje müdürlüğü yapıyor. Yeni yerler açıyor. Açtığı yeni kulüpte işler yoluna girdiğinde bir sonraki kulübü açmaya girişiyor, böylece canı sıkılmıyor, tekrarlanan ve ilginç olmayan bölümlerle uğraşmak zorunda kalmıyor.

Deliliğin tanımının, tekrar tekrar aynı şeyi deneyip sonucun farklı olacağım beklemek olduğu söylenir. Uyum Sağlama üzerinde çalışan insanlar bu kavramı akli bir düzeyde anlayabilir, ama onu kendilerine uygulayamazlar. Bu yüzden, bize garip görünse de, birçoğu kafasını aynı eski duvara çarpmaya, aynı eski hataları tekrarlamaya devam eder ve bu süreçte hep farklı sonuçlar bekler.

Tüm insanlar değişime karşı direnirler. Biz rahat olmak isteriz, ama doğası gereği, değişim rahatlıktan başka her şeydir. Ancak, değişim bizim için ne kadar zorsa, Uyum Sağlama ve değişim dersi üzerinde çalışanlar için on kat daha zordur, çünkü onlar tipik olarak öyle güçlü bir kör noktaya sahiptirler ki kendi yaşamlarında olup bitenlerden ne zaman rahatsız olduklarını bile göremezler ve onların bu kadar direnmelerine neden olan da budur.

Alp Uyum Sağlama dersini öğrenmekte olması bakımından olağandışıdır. O, durumu değiştirmeye çalışmak yerine ki onun durumunda bu bir enerji damgası değil, bir enerji mat riksi olduğundan bu zaten mümkün olmazdı yaşam dersine karşı koymayı ve başkaldırmayı sürdürmek yerine, ondaki armağanı görmeyi ve ondan yararlanmayı öğreniyor.

Eğer bu bir enerji damgası olsaydı, Alp çocukluk ve ergenlik çağında yaşadığı sürekli kesintiden kaynaklanan davranış kalıplarını aşmasına yardımcı olacak değişik terapileri deneyebilirdi. Sinirseldilsel programlama (NLP) onlardan biridir. Hipnoterapi bir diğeridir. Ama bu bir enerji matriksi olduğundan, bunların hiçbiri işe yaramazdı, çünkü bir enerji mat riksini değiştiremez, ona ancak hâkim olabilir, yani, olumsuz nitelikleri olumlu ve en yüksek sonucu elde edecek biçimde kullanabilirsiniz.
İsim: *

Mail: *

19 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)