ALLAHI GÖRMEK MÜMKÜN MÜDÜR

icerik Soru-1-Biz bu dünyada ALLAH ı görmek için çabalıyoruz. Dinler İst Öteki dünyada. Dinlerde kişi Allaha değil başkasından duyduğuna inanıyor diyorsunuz. ANLADIĞIM KADARIYLA DİNLERİN BU ŞEKİLDE İNSANLARI YÖNLENDİ RMIS İNİ YANUŞ BULUYORSUNUZ Bu durumda dinlerde intanları böyle yönlendirenler peygamberler olduğuna göre. PEYGAMBERLERİNDE YANLIŞ YÖNLENDİRDİKLERİNİ SÖYLEMEK İSTİYORSUNUZ?

2- Kabala Uftatlanna baktığımızda hepsi Yahudi, bu durumda Tevratı ve peygamberlerini nasıl değerlendiriyorsu

3- Allah ı son allarda görmüş ve onunla konuşmuş bir Kabalan var mı?

Cevap-1- İmanları peygamberlerin yönlendirdiğim ben hiç görmedim. Ben hayatımda hiç bir pey gambere rastlamadım ve hiç bir peygamberle tanışmadım. Ben sadece din .idamlarının halkı dinle nasıl sömürdüğünü gördüm Dolayısıyla varsayımınız yanlıştır. Bu dünyada din kitaplarını kartel altında tutan dinciler, halkı kişisel dini yorumlarıyla yönlendirmektedirler ve ben gözümle görduftume inanırım. Herkes kendi kişisel analizini kendisi yapar işim kimseyi ikna etmek değil.

2- Bu bilginiz de yanlıştır. Akiva 2. tapmağın en büyük hocasıydı ve kendisi bir (dünyevi anlamda) bir Yahudi değildi. Ve neslin en yücesi olarak bilinir. Hatta öğrencilerinden bir tanesi Talmudun diğeri de Zoharın yazan olan Rasbidlr. Bizler Tevratı çalışmıyoruz, bizler peygamberlere yorumda getirmiyoruz. Peygambere yorum getirmek için Peygamberin seviyesinde olmamız gerekir. Biz kendimizi böyle yüce adamlar için yorum yapacak bir seviyede görmüyoruz Biz Baal HaSulam ve Rabash in prensipleriyle manrvl bir ilim olan kabala çalışıyoruz Bu çalışmanın amacı insan sevgisin-den Allah sevgıtıne gelmek Bunun dışında bir şeyle hiç bir

İsimiz yek. Otunıp da dini konular üzerine felsefe yapacak vakfenizde yok Adam peygamber eviyesine gelir kendi gözüyle onların gördüğünü gortlr. İliz kafamıza göre söylediklerini alıp da hiç bir edinim sahibi olmadan felsefe ve hayali âleme girmiyoruz. Kabalist Allah’ı ifşa etmiş birisine verilen tanımdır. Dolayısıyla her hangi bir insan olabilir, her dilden ırktan ve dinden olabilir YAHUDİ kelimesi Yahudilik dinine ait olan birisi için kullanılan bir tanını değildir ki Kabalada. Sitemizdeki yazılarda Yahudi. İsrail vs gibi kelimelerin açıklaması olan makaleler var Okudunuz mu? Yahudi ıhud kelime!isinden (bütünleşmek) gelir, Allahla bütünleşmiş birisine Yahudi denir. Hatta bu yüzden Akraya dönen lakabı verilmiştir Dolayısıyla sokaktaki Yahudiden bahsetmiyoruz. Sokaktaki Israilli de birisiyle Tdaviv makabi maçı derdinde, bizim ctmbomJu ya da fenerlilerden farkı yok.

3- Allahı gören ve onunla ilişkni olan bir Kabalist olsa bile bunu kiımeye söylemez. İnsanın Allahla olan ilişkisi bire birdir ve özeldir ve asla bir başkası buna dâhil edilmez. Sormakta kimsenin haddine değildir sorsa da gerçek bir Kabalist böyle bir şeyi aktarmaz bıl – sorana Adam kalbinde sorduğu soruya cevap bulduğu yerde öğrenir. Kişi hocasını aldığı cevaba göre seçer.

Soru- 1- Bu dünyada bir insanın ALLAHI GÖRMESİ MÜMKÜN MÜDÜR

2- Kabala anlayışında ölümden sonra Öteki dünya ve bu dünyada yaptıklarınızın bir hesabı ve karşılığında cennet ya da cehennem hakkında görüşten nelerdir. Eğer bu anlayışlar yanlışsa peygamberler de yanılmış olmuyor mu?

Cevap-1- Evet yaratılışımızın aman bu dünyada Allahı görmek yoksa burada ne işimiz var? Elimle kolumla bir takım sevap denilen eyleri yapıp da Allahtan bir sonraki dünyada cariye almak için mı yaşıyorum yani? öyle olsaydı Allahın benim elimle kolumla yapacağım sevaba ne ihttyaa var ki? Direkt beni camitte yaratırdı al Mutlu sana 70 cariye derdi bak keyfine, al ana şarap, puro, ziyafetler… Ne gerek var adamı bunca süreçten geçirmeye, bunca ıstırap ve acıdan geçirmeye, kaldı ki hocalarımız Allah merhametli ve iyilikseverdir yazıyor ve tüm dünyayı O yönetiyor diyorlar., siz dünyamıza bakınca iyiliğini görüyor musunuz? Allahı kesinlikle bu dünyada yaşarken görmek zorundayız hatta ötesi var. Allahın düşüncesini edinmek denilen safha yani görmenin ötesinde. Onun düşüncesini edinmek zorundayız. İslamdan örnek: Hz Aliye sormuşlar Ali Allahı gerçekten gördün mü?, Ali cevap vermiş: Görmeseydim inanmazdım. inanç sahibi olmak Allahı görmek demektir. Ağzımla inanıyorum demek, çocukların kovboyculuk oynayıp ben şimdi kovboyum demesinden farksızdır.

Kabala anlayışı dediğiniz zaman manevi edinimden bahsediyor isek (bizim anladığımız şekilde elalemin kafasına göre anladığı şekilde değil), maneviyat insan ile Allah arasındaki ilişki. Cehennem algısını bir kabala öğrencisi için 2 şekilde açıklayabiliriz. A-hazıriık safhasında olan bir kişi henüz Allahı ifşa etmemiş ancak bu amaçla manevi yolda ve dostlarıyla insan sevgisine gelmeyi ve Yaratanı ifşa etmeyi arzuluyor. Bu kişi için cehennem bu dünya. Çünkü bu dünya bu safhadaki bir insan için Allahtan en uzak yer ve bunun bilinci içerisinde. Has bel kader uzak olduğunu düşünmüyor. Hislerinde ve bilincinde Allahtan en uzak noktada olduğunu kavramış bir kişi. Dolayısıyla sıradan bir adamdan bahsetmiyorum B- Yaratanı ifşa ettikten sonra insanın hissettiği Cehennem ızdirabı, bu çok derin bir konu vc derin de bir his Bu his sadece çok yüce ruhlann edindiği bir hıstır. insan Allahın kendisine olan yaklaşımının ne kadara iyi ve iyiliksever olduğunu görür, Yaratanm kendisine sadece sevgiyle yaklaştığını gorur. buna bizzat şahit. Burada adam Allah ı görüyor, edinmiş birisinden bahsediyorum vc kendisinin de ne kadar Yaratanın tam tersi olduğunu görüyor. Kişi bu çelişkili durum karşısında muazzam bir utanç hisseder bu utanç duygusu cehennem hissidir. (Utançtan bahsederken bu Cennet yolun onu. Adam tüm nitelik-lerinl mUh edip Allahın sevgi ve ihsan etme niteliğini Kontu karakterinin üzerine İşliyor. Burada cennet hissiyatı Allaha ihsan etmek ve duyulan sevgi ve bir başkasın mutlu etmekten duyulan aUkûnct ve mükemmellik…

Şimdi demişsiniz kİ bu anlayışlar yanlışsa peygamberler yanılmış olmuyor mu? Bence çok garip Ur soru, zira adam kendisine ben nerede yanılıyorum diye sormalı peygamberler nerede yanılıyor diye değil… Bir peygamberi anlayabilmeniz için onun gördüğünü, onun hissettiğini ve onun yaşadıklarını yaşamanız gerekir. Bu safhalardan geçmeyen hiç kimse asla ve asla ne dediklerini anlayamaz Anladığını elbette sanan çok, adam bu dünyada kendisini her şeyi anladığına ve hatta düşündüğü şeyi olduğuna bile inandırabilir. En güzel omegi eski refah partili Mezarcı, kendisini İsa olduğuna inanıyordu Almanyada… İnsan hep Ur yanılgı ve hata içerisinde Bu yüzden her hoca kendi kafasına göre yorum yapar… Olkcmizdc de şahidiz ne zaman yeni Ur diyanet işleri gelıe belli bir konuya kendi anlayışına göre yorum getirir, manevi edinimi olduğu için değil, kitapları ezberliyorlar ve adlanan Önüne Dr. unvamra koyup bilirkişi oluyorlar. Ama adama gidip sorsan siz peygamberimizin yaşadığı bu koşullardan ve bu derecelerden geçtiniz mi ya da Allahı görüyor musunuz da gerçeğin gerçekten böyle olduğunu yaşayarak mı söylüyorsunuz deseniz, size kAftr derler. Ama halk bu adamlann lafına göre çaresizlikten ölüme gitmeye razı. Görüyorsunuz halkı da… Öğrendikleri hocalara göre yaşıyorlar… Hepsi ya politikacı, ya iş adamı ya da terörist oluyor vc hepsi kendisine göre haldi. Dolayısıyla peygamberler değilmanlar çok büyük Ur yanılgı içerisinde ve bu gelişimimizin süreci, adamın kalbi uyanana kadar yapacak bir şey yok…

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

20 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)