Aldatıcı Kimlik

Elbisemoda-2013-burc-astroloji-ruya-yengec-1Tıpkı adam kaçıran bir kimsenin fidye için rehineyi elinde tutması gibidir kimliğimizin SQ’yu tutsak etmesi. Rehineciler rehineyi öldürmezler çünkü onu kullanarak kendileri için fidye pazarlığı yaparlar. Rehinenin, serbest bırakılması için pazarlık aracı olmasından başka bir benlik değeri yoktur onl ar için. Avlarını ellerinde canlı tuttukları sürece işlerine yarar ve akılları ancak sonucu elde etmek için çalışır, rehinenin serbest bırakılması için mümkün olan en yüksek fiyatı elde ettiklerinde, rehineyi salacaklarını vaat ederler.

Kimlik iç ve dış dünyadan SQ ile irtibata geçecek her tür çabanın önünü keser. Bu sayede SQ ne zaman özgür olmak ve hayada gerçek bir bağlantı kurmak istese kimlik zekâsı her tür aldatmaca ve yanlış vaatle SQ’yu engellemiştir.
Kim bilir kaç kez değişmek ve kendimizi özgür bırakmak için içimızde bir dürtü Hissettik ve arkasından “O zaman bu zaman değil” şeklinde bir itirazda bulunduk. Kimlik bunu ancak “Evde işler yolunda gittiğinde”, “işlerimizi bir parça da olsun dengelediğimizde”, “Ken’ dimizi mali olarak emniyette hissettiğimizde” gerçekleştireceğine Hair söz verir. İçimizdeki özü kısıtlamak için tehditler savurmaktan başka bir şey değildir yaptığı.

İki duygusal nöbetçi gibi çalışan suçluluk ve kabahat duygulan sayesinde (düşük EQ) yüksek zekâ alanımızın rehinecileri oluyoruz biz de. Kimliğimiz, yeni ve anlamlı seviyelere doğru yol almaktan uzak kalmaya devam ederek aynı eski problemlere aynı eski cevaplarla karşılık veriyor. Psikolojide bu sürece inkâr denir. Beyin bilimcisi V. S. Ramachandran bu tür bir inkarı yarı ihmal olarak kabul ediyor; buradaki asıl mesele diğer yarıküreyi (ya da diğerlerini) görmezden gelen bir diğer yarım küre. Baskın olan sol yarıküre sağ yarıkürenin algıladıklarına gözlerini kapıyor. Aynı şekilde bizim öz imgemiz maalesef çok fantastik ve gerçek dışı olabilir ancak yine de engellenmeye karşı durarak hayat yolunda ilerlemeye devam edebilir.
İsim: *

Mail: *

16 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)