Akrep Burcu Yıllık Burç Yorumu

AKREP BURCU SATÜRN TRANSİTİ

Satürn sekizinci evden geçerken,Akrep Burcu  kişi arzularını, hırsım ve gücü kullanma biçimim arındırır. Hedeflerim gerçekleştirme ve tatmine ulaşma yöntemlerini olduğu kadar, güdülerimde dikkatle gözden geçirmesi için dış güçlerin baskısı altındadır. Kontrolcü ve yönlendirme eğilimli veya baskıcı alışkanlık modelleri ortaya çıkacak ya da başkalarının eleştirisine uğrayacaktır ve kişi şimdi nedenlerini araştırıp bularak bu gibi eğilimlerden kurtulmalıdır. Bu süreç potansiyel olarak büyük duygusal savunmasızlık sürecidir.

Akrep Burcu Kişi eleştiriye karşı aşırı hassastır, içindeki derin bağlılıklarda ve bilinçsiz arzulannda karakterinin takıntılı ya da zorlayıcı özelliklerini fark eder ve onları düzeltmeye zorlanır. Bu iki buçuk yıllık zaman, kişinin psikolojik olarak acı çekmesine neden olabilir; bu da kişinin güven ve kontrol konularıyla uğraşmaya ne kadar istekli olduğuna bağlıdır. Kişi, tüm sağlıksız ya da uygunsuz tutku ve hırslarım bırakıncaya kadar bitmez tükenmezmiş gibi görünen bir ego ‘ölüm ve yemden doğumu’ sürecine maruz kalır.

Bireyliğinin engellendiğim ya da varoluşunun dışına itildiğini hissedebilir. Bu transitin sonunda, kişiliğinin büyük bölümü dönüşüm geçirir ve kişi daha sağlıklı, psikolojik açıdan daha dengeli ve duygusal açıdan daha özgür olur. Arzularından arınarak, bilinçsiz, yıpratıcı güdü ve davranışlarına daha az bağımlı hale gelir. O şimdi Satürn’ün dokuzuncu ev transitine hazırlanmaya başlar ki burada kişinin anlam, önem ve hayat felsefesi arayışı, önemsiz önceliklerden ve cahilce arzulardan kurtulur.

Satürn’ün sekizinci ev transiti boyunca, kişi seks ve doğumla ilgili dersler alır. Seks hayatında geçici cinsel bozukluklarla ya da zorluklarla karşılaşabilir. Bu etkilerden dolayı, fiziksel tutkularına ve bunların kendi üzerindeki etkilerine bilinçli bir dikkat göstermeye karar verir. Şimdi, içgüdüsel ve organik varlığında disiplin ve görev hissi duyar. Kendi fiziksel yeteneklerini ve cinsel tekniklerini incelediği kadar, cinsellik alanında da araştırma yapmayı isteyebilir.

Akrep Burcu Kişi seksin gücünün her zamankinden daha çok farkındadır. Cinsel aktivitelerinin kendi ve başkaları üzerindeki etkilerinin bilincindedir. Bu süreç boyunca, cin-sellikten uzak durabilir ya da en azından cinselliğini kullanmakta çok tedbirlidir. Cinsel dikkatsizliğin veya kötüye kullanımın, potansiyel enerjisini tüketebileceğim anlar. Eğer fiziksel olarak kendisini tatmin etmeyen bir ilişkiye ya da evliliğe sahipse, cinsel konular bu transitin başmda daha kötüye gidecektir, ta ki sorunu anlayıp gerekli düzenlemeleri yapıncaya kadar.

Bu iki buçuk yıllık zamanda, kişi ölümlü olduğunu şiddetle hisseder. Yaşamın geçici olduğu ve her an sona erebileceği gerçeği üzerinde düşünür. Ölüm ve ölümden sonraki hayat konulan aniden önem kazanır. Bu transit arkadaş ya da akraba ölümleriyle çakışsa bile, bu gibi olaylar kaçınılmaz netice değildir. Yine de kişinin döngüsü içinde ölüm olursa, kesinlikle cenazeye çağırılacak ve bu çağnya boyun eğmek zorunda kalacaktır. Sonuç olarak, kişi ölüm ve ölmek hakkında bilgelik, bilgi ve bir dereceye kadar bu gerçeğe uyum kazanacaktır. Yaşamın gizemleri ve ruh konuları üzerine ciddi olarak düşünmenin zamanıdır.Akrep Burcu  Kişi önemli ölçüde ruhsal gelişim gösterir ve metafiziksel ye da okült olaylan doğrudan deneyimleyebilir.

Satürn’ün sekizinci ev transiti genellikle partnerlerden gelecek para ya da vasiyetlerden, miraslardan, sigorta şirketlerinden ve borç para veren kurumlardan gelecek kazanç açısından sevimsiz bir zamandır. Eğer mümkünse, kişi bu transitten ÖNCE maddi konuları organize etme, geçmiş tüm borçlardan, mali zorunluluklardan ve istenmeyen mali ortaklardan kurtulma konusunda uyarılmalıdır. Borç para ya da yeni maddi riskler almak veya girişimde bulunmak için kötü bir zamandır. Bunun yerine, kişi var olan ortaklıklarındaki maddi sorumluluklarına dikkat etmelidir. Kişi ölümü halinde ihtiyaç duyabilirler diye vasiyetini güncellemeli, ekonomik durumunu netleştirmeli, sevdiklerine gerekli bilgileri vermeli, gerçekleri anlatmalıdır.

Bu transit boyunca kişinin araştırma ve inceleme konusundaki sabn, dayanıklılığı ve azmi daha fazladır. Sonunda başka insanların dertlerini, prensiplerim ve standartlarım daha iyi anlar ve onlarla nasıl huzurlu bir şekilde bir arada var olacağım öğrenir. Bu transitin sonunda, kişi verimsiz ya da hayatına zarar veren belli alışkanlık modellerini bertaraf edecektir.

Hint öngörü astrolojisinde, Satürn sekizinci evden geçerken, aym anda onuncu, ikinci ve beşinci evlere de açı yapar. Bu nedenle, bu alanlarda zorluklar, gecikmeler ve engeller ortaya çıkabilir.Akrep Burcu  kişi kariyerini geliştirirken ve servetini arttırırken zor zamanlar geçirir. Yatırımlar avantajlı değildir, çocuklarla ilişkiler de yolunda gitmez. Bu bir sorumluluk, disiplin ve kişinin dünyevi konulardaki görevine hazırlık zamanıdır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

15 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)