Akrep Burcu Gezegensel Burç Yorumları

TRANSİT JÜPİTER NATAL NEPTÜN ÜÇGEN YA DA ALTMIŞLIK AÇITransit Jüpiter natal Neptün’e üçgen ya da altmışlık açı yaptığında,Akrep Burcu  kişinin sınırları genişler ve kendim ruhsal olarak esinlenmiş hisseder. En derin hisleri ona rehberlik eder ve zor algılananlan, rüyalan ve vizyonları deneyimleyebilir. Tanrı’ya ya da doğaya olan inancı bu süreçte artabilir. Meditasyon, derin düşünce ve içe dönüş için mükemmel bir zamandır. Mistikler, ruhsal figürler, astrologlar, okültistler ve gurularla olan aktiviteleri olumludur.

Akrep Burcu Kişinin dini aktiviteleri zengin ve üretkendir, çünkü kendini idealist ve adanmış hisseder. Şimdi hassastır ve sanatı, güzelliği takdir eder. Sanatsal yeteneklerinden ve müzik, dans, drama, resim, fotoğraf, film ve sihir gibi sanatlardan aldığı haz artar. Kişi çok yaratıcıdır ve çalışması her zamankinden daha rafine ve imgeseldir. Jüpiter’in Neptün’e yaptığı yumuşak transitler, genellikle birkaç somut olay yaratır. Olanların çoğu içsel, duygusal ve ruhsaldır.
Kişi tutarlı ve doğru sezgileri yaşar. Bu sefer başkalarına hizmet etmeyi umursamaz.

Yumuşak kalpli, içten ve kendinden memnundur, insanlarda en iyiyi arar ve başkalan üzerinde kolayca güven ve iyi izlenimler uyandırır. Çok rahat ve kaygısızdır, hatta tembellik veya uyuşukluk söz konusudur. Yine de, başkalarının duygularım önemsediği için ilişkileri zenginleşir. Başkaları konusunda aşırı idealist ve aşırı iyimser olmamaya dikkat etmelidir. Aksi takdirde başkaları tarafından kullanılabilir. Neptün natal haritada çok iyi açılar alıyorsa, kişi önceki eylemlerinden kaynaklanan beklenmedik iyi şansı veya yararlan deneyimler.

Üçgen transit açı, altmışlık transit açıdan çok daha güçlüdür. Altmışlık transit açı yukandakilerin sadece bir fırsat olduğunu gösterir.

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ
İsim: *

Mail: *

20 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)