Adamski’nin kuramı

icerikSatürn gezegeninde katüdığı toplantıyı Adamski şöyle anlatıyor

“Raporumun ilk bölümünde, konuşmaların yer aldığı binaları anlattım, masamda oturanlardan söz ettim. Buna karşılık orada bulanan oniki ayrı masaya değişmedim. O masaların her birinde bir Yüce Ruh oturuyordu… Bu Yüce Ruhlar bir zamanlar yeryüzünde Hazret olarak tanınırlardı… Hazır bulunan bütün bu Hazretler yeryüzüne inmiş, insanlara doğru yolu göstermişlerdi. Bunlar yalnız yeryüzünü ziyaret etmişlerdir; duyduğuma göre Merih’te de bulunmuşlardır.”

Merih, Satürn, Venüs vs. gezegenlerde varolan üstün uygarlığın arkasında başka bir gerçek ortaya atılıyor Şimdi: Uzay Ziyaretçileri bir geleneğin temsilcileri oluyor, bir düzenin uzaya çekilen desteğini ortaya koyuyorlar. Dünyalıların Hazret olarak tanıdıkları, inandıkları kişiler Satüren’de Yüce Ruhlar oluyor ve bulann öğretisi gezegenden gezegene sürdürülüyor. Adamski’nin kuramı Jungun öngördüğü psikozun kusursuz bir örneğidir U-çan Daireler ve bunları kullanan Uzay Yara tıklan gökten gelen kurtuluşun, gökten inen inanan simgeleridir ve Yü-ce Ruhlara karışan, toplantılarına katılan Adamski de bunların sözcüsü durumunadır.

Adamski “yi bu uçlara iten nedenleri bilmiyoruz. Kurduğu sistem bir fırsatçının ya da bir ruh hastasının ürünü olabilir. Ancak Adamski bu konuda tek örnek değildir. Arjantinli astronom Rahip Reyna. Uzay Ziyaretçileriyle yakın İfkl kuran iki kişiyi tanıdığını, bunlardan birinin, kozmik bir dil olan varkuletsle 12 cilt doldurup bunlarda uzay maceralarını Anlattığını açıklamıştır. Fransız yazan Rotası CKarrou» ise. kitaplannın birinde, Blavi gezegenim ziyaret etmiş olan bu grzegende konuşulan dilin bir gramerini hazırlayıp Uçan Nesnelerin ayrıntılı plânlarını çizen başka bir kişiden uzun uzun söz etmektedir.

Kuşkusuz böyle bir komada gerçekle hayal öylesine iç içe giriyor ki kimin gerçekten bir şeyler gördüğünü, kimin her şeyi uydurduğunu anlamak imkânsız. Genel olarak kural yerini alabilen bazı noktalar üzerinde durulabilir

a) Uzay Yaratıklarını mistik bir görüş içinde kabul e-den ve anlatan kişi kahramanı olduğu olayın sonuna bir mesaj ekliyor. Uzay Yaratıklarını insanlara benzetiyor ya da insanlardan kat kat daha gü/el, üstün ve kusursuz olduklarım öne sürüyor.

b) Uzay Yaratıklannı mistik bir açıdan değerlendirmem kişi gördüğü yaratıkları insanlardan ayıran hususlar üzerinde duruyor, belirli ve kesin bir masaj getirmediği gibi kendisini sözcü gibi tanıtmıyor.

Her iki noktada, şahsî, ruhi bunalımlan da guz önünde tutmak gerekir. Aşağıdaki örnek bu konuda oldukça a-çıklayKidır

Kaliforniya’da bir kıyı kasabasında oturan Bay X a-aabl uykusuzluk çekliğinden geceleri sahilde gezinirdi. Bay X’in sürekli bir gerilim içindeki eşi de paranoid türden bir Komünist Korkusu’ndan şıklyetçiydL

Geceleyin sahilde dolayan Bay X. gökten inen bir U-çan Nesne görüyor; Uçan Nesne’den gelen bir ses kendisine kötülük yapılmayacağını bildiriyor. Uçan Nesne yere indiğinde Bay X. Uzay Yaratığı Zno ile tanışıyor, ikisi, sahilde geziniyor, yakın bir tepeye tırmanıyor, sonra da Uçan Nesnenin içine giriyorlar. Her biri yedi odaya ayrılan iki katlı Uçan Nesnenin içinde Bay X.İe Zno’nun konuşması, dertleşmesi devam ediyor. Zno, Bay X.’in bütün dertlerini biliyor, sürekli olarak ona hep sağ yanını çeviriyor, sorulan sorulara karşılık veriyor. Evrende Tek Bir Tanrı’nın varolduğunu söylüyor, insanlara kötülük yapmak amacında olmadıklarını açıklıyor, sonunda, gördüğümüz bir gezegenin arkasında bulunan göremediğimiz (görmediğimiz değil!) bir gezegenden gelmiş olduklarını itiraf ediyor.

Psikolojik bunalımların ürünü olan olaylar, sorunu bir yere kadar sınırlandırıp birçok olayları açıklıyorsa da bu sorunu bütünüyle ortadan kaldırmıyor.

1952’den beri Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesneler sorununu inceleyen, dünyanın başlıca ülkelerindeki muhabirlerinden yararlanan ve APRO (Aerial Phenoınena Research Organization) I lava Olaylarını Araştırma örgütünü kuran Coral ve Jim Lorenzeıı, 1967de yayınladıkları Flying Saucers Occupants (Uçan DRaire Konuklan) adlı kitaplannda, 1914 ten 1963’ün Mart ayma kadar dünyanın çeşitli yerlerinde tespit edilen 100’e yaka Uzay Ziyaretçisi olayını sıralamaktılar. Kanada, Brezilya İtalya, A.B.D., Arjantin, Venezuela, Meksika, Fransa, Almanya, İran, Cezayir, İngiltere, Yeni Gine, Uruguay…
İsim: *

Mail: *

10 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)