Sorunu aydınlatabilmek için yerbilimsel ve biyolojik nedenler yeterli görülmediğinden kozmik nedenler öne sürüldü.
1958’de Sovyet astrofizik uzmanlan V. L Krasovskü ve L S Chklovski canavarların ortadan kalkmasını kozinik ışınlara bağladılar ve görüşlerini şu şekilde açıkladılar. Her 200 milyon yılda dünyamızın 26 ışık yılı (260 trilyon kilometre) ötesinde bir Supemova (ömrünü tamamladıktan sonra güneş gibi yanan ve sonunda patlayan dev yıldız) infilak ediyor ve bu patlama, ışık ve radyo dalgalan doğurmaktan başka, uzayı, değişim güçleri olan ışınlarla dolduruyor.

Dünyamıza kadar varan bu ışınların gücü zayıflaşa da büyük boy, kuşakların uzun ömürlü ve seyrek doğum yapan hayvanlar üzerinde öldürücü ya da en azından tüketiri bir etki yapmaktadır.

Sovyet meslektaşla nnın bu görüşünü inceleyen birçok batılı bilim adamı aynı sonuçlan paylaşma inalda beraber supemova patlamasını desteklediler. Bunların arasında radyoastronom Hanbury Brovvn, 50 bin yıl önce güneş sisteminin 40 parseks (1 parsek = 3 ışıkyılı) ötesinde patlamaya bir supemovanın izlerine rastladığını söylemiştir; Alman Ridıter bu patlamanın galaksimizin merkezinden koptuğunu ve gerçekten çok güçlü olduğunu belirtmiş, Kansas Üniversitesinden K. D. Teny ve Rice Üniversitesinden W. H. Tucker patlayan ve ışın saçan yıldız olaylannın olağan olduğunu açıklamışlardır.

Bu son görüş soruna bir açıklık getirebilecek nitelikteydi. Ancak bir süre sonra inanılmaz gibi görünen, fakat gerçek verilere dayanan çok değişik bir görüş ortaya atıldı.

1939 yılında, dünyada, taranan dinozor uzmanı. Çft asıllı Sovyet Profesörü Efremov Stkiang bu canavarlara alt bir kafatası buldu. Buluşun olağanüstü yanı kafatasının arkasında görünen ufak, yuvarlak ve bir mermi tarafından yapılmışa benzeyen delikti!

Ztmanla hem bu garip yara izini taşıyan başka kemikler, fosiller bulundu hem de daha önce bulunanlar araştırıldı, ortak noktalar üzerinde duruldu. Ancak konu gizli tutulmuş ve pek ciddiye alınmamıştı.

1948 yılında. TiyanŞan* dağlarının eteklerinde bir hidroelektrik merkezinin temelleri kazılırken, 10 kilometre alanı kaplayan bir mezarlık bulundu. Bütün vadiyi kaplayan, dehşet verici bir mezarlıktı bul Hidroelektrik merkezi teknisyenlerinin peşi sıra oraya gelen fosilbilim uzmanlan ilk tetkiklerden sonra şaşkınlıklarım gizleyemediler Mezarlık, düşman oldukları bilinen, et yiyen ve ot yiyen canavarlan bir araya getirmişti. Sanki bu düşman canavarlar. 60/70 milyon yıl önce, ölmek için aynı yerde buluşmuşlardı. Ya da öldürülmek için aynı yöne sürülmüşlerdi.

öldürülmek için denmesinin nedeni bütün kafa taslarda. omuzlarda yeniden o garip deliğin görünmesidir.

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ
İsim: *

Mail: *

16 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)