icerik İndi deki bütün bölümlerinde degjl Filistinde bir devlet kurulmasının aksine. Kudas ve Tapmağın yıkmu defalarca imlenmektedir. Lafı fazla uzatmadan bir tanesini vermekle yetineceğiz:

20-Yeruialimin Ordular tarımdan kuşatıldığım gt-rümabdmkıkaümydaUaiıtamayakUtmiftır.

21-0 zaman Yahudıyede buhmmnUr dağlan keçim. kentle olanlar dışın çıksın, kırddüet kente dönmesin.

22-Çûnkü o günler. yazılmış ötenlerin tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir.

23-0 günlerde gebe olun, çocuk emziren kadınlann vay haline! Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır.

24-Kdıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yemşalim, öteki uluslarm dönemleri tamamlanıncaya dek onlann ayaklan altında çiğnenecektir. ILu-kıt-21)

Zaten Incilin Vahiy bölümü de dahil olmak üzere. HZ- Isa’nın ikinci gelişinin bu yıkandan sonra olacağı açıkça anlatılmıştır. Ama nedense Evanjelîkler, 1948 yılında Filistin’de bir Yahudi Devleti kurulunca, birdenbire bu gelişmeyi Ar-magedon kehanetleri için temel taşı yaptılar. Tabi İsrail Devletinin yeniden kurulacağı kehanetleri sadece Tevrat’ta bulunduğundan. Tevrat’ı da bu işin içine karıştırmak mecburiyetinde kaldılar. Çünkü YahudOerin. sürgünden Vaad Edilen Topraklarına dönüp bir devlet kurması sadece Tevrat’ta vashydı Gerçi kurulan bu devletin Tevratta anlatılan kehanetlere de tam uymuyordu ama demek İd bazdan için çok da önemli değil. Evanjeiilderin bu kehanete sarılmaları Yahudi-Icrl çok rahatlatmış gibi, bu topraklardan onları süren va tapınağı yıkan, yüzyıllardır onlara zulüm yapan sanki Müalü-manlarmış gibi. Kor turla zulmü ve sürgünü şimdi Müslü-manlara rahatça uygulanmakta. Ne de olsa bu destek uğruna bütün dünya yapılan zulümleri görmezden gelmekte. Tabi bu kurulan devletin Tevrat’a ne kadar uyduğuna bakan yok. Tarihte her esaret döneminde Tevrat peygamberleri, tekrar esaretten kurtulup devletlerine kavuşacaklarını bir ümit olarak hep yazmışlardır. Bu umutla çalışan Yahudiler günümüzde tekrar bir devlete kavuşmuşlardır. Ama bu gayretli çabaların Evanjcliklerin Armagedon savaşı kehanetleriyle doğrudan bir ilgisi olsaydı, Hz. Isa bu kehaneti, bir şekilde inananlanna duyururdu. C Mandlgal bu İddiaya Tevrat’tan delil olarak sunduğu Hezekiel-41 ve 42. bölümler Babil sürgünü sonrasını İçin olduğu çok açık. İlk Uç Inrilde bulunan, Mesih’in ikinci gelişi öncesi önemli bir kehanet daha var.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

18 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)